Informació pública exp. 2021/10052J. Llicència ambiental edifici ús hoteler C. Racó dels Pins, 1