Carta de Serveis Edició 2017


Aprovada pel Ple Municipal de data 28 de febrer de 2017

Validesa dels compromisos de l’1 de març de 2017 al 28 de febrer de 2018