Contractacions i subvencions

Informació sobre contractació, convenis i subvencions.

En aquest apartat pot consultar informació relativa a tots els contractes, convenis i subvencions formalitzats per l’Entitat Local i tota la informació relativa als mateixos.

Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques BDNS: