Informació pública exp. 2022/509G. Llicència ambiental Av. Jacarandas, 2 – oficina 610