Alts càrrecs

Informació sobre alts càrrecs i persones que exerceixen la màxima responsabilitat de les entitats.

Informació relativa a les retribucions percebudes pels alts càrrecs i persones que exerceixen la màxima responsabilitat de l’entitat. També pot trobar informació relativa a les indemnitzacions, resolucions d’autorització d’exercici d’activitat privada, i les declaracions anuals de béns i activitat.