Eleccions autonòmiques i locals de 24 de maig de 2015


Decrets de convocatòria d’eleccions

  • Decreto 4/2015, de 30 de marzo, del presidente de la Generalitat, de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones. (BOE / DOCV)
  • Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, de convocatoria de elecciones locales el dia 24 de mayo de 2015.  (BOE)

Taules i locals electorals

Emplaçaments per a actes electorals

Emplaçaments per a col·locar cartells electorals

Constitució Juntes Electorals de València

Candidatures

Resultats