La Institució

Informació sobre la institució, la seua organització, planificació i personal.

En aquest apartat pot trobar informació relativa a les competències i funcions de la Institució, la normativa que li siga aplicable, la seua estructura organitzativa, els plans i mapes estratègics de la Institució i tota aquella documentació de planificació que afecte a la mateixa.