Carta de Serveis Edició 2019


Aprovada pel Ple Municipal de data 28 de febrer de 2019

Validesa dels compromisos de l’1 de març de 2019 al 29 de febrer de 2020

Mesurament d’indicadors