Acords sobre MOCIONS presentades

Acords sobre les mocions presentades a Ple per part dels diferents grups polítics


2023

2022

2021

2020

2019