Acords sobre MOCIONS presentades

Acords sobre les mocions presentades a Ple per part dels diferents grups polítics