11. Pressupostos Participatius


Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant un procés democràtic en el qual la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal.

Els Pressupostos Participatius tenen com a principal objectiu la participació directa de la ciutadania en aquest procés, amb la finalitat d’establir les seues principals demandes i preocupacions en matèria d’inversió i incloure-les en el pressupost anual de l’any següent.