Carta de Serveis Edició 2018


Aprovada pel Ple Municipal de data 28 de febrer de 2018

Validesa dels compromisos de l’1 de març de 2018 al 28 de febrer de 2019