9. Resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat