Carta de Serveis Edició 2020


Aprovada pel Ple Municipal de data 25 de febrer de 2020

Validesa dels compromisos de l’1 de març de 2020 al 28 de febrer de 2021

LA CARTA DE SERVEIS DE 2020 QUEDA SUSPESA INDEFINIDAMENT A CAUSA DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19