7. Pla Antifrau


  1. Declaració Institucional
  2. Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Burjassot
  3. Certificat aprovació del Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Burjassot (sessió plenària 27/12/2022)

Annexos

 
Bustia de denúncies

Com a resposta al mandat recollit en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, d’establir procediments i canals per a la formulació de denúncies per part de persones, col·lectius o entitats, que garantisca l’estricta confidencialitat del denunciant si així ho desitja, es posa a disposició de qui ho necessite, la bústia de denúncies de l’Ajuntament de Burjassot:

Accedir a la Bústia de denúncies