Adhesió de l’ajuntament a la “Agència Valenciana de Protecció del Territori”