6. Juntes de Govern per a la presa d’acords per delegació del Ple


Sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local núm. 2023/68Z/SESJGL (30/10/2023)
Enllaç