5. El ple municipal


El Ple està format per 21 regidors i és presidit per l’alcalde. Les sessions ordinàries se celebren, amb una periodicitat mensual, l’últim dimarts de cada mes a les 20:00 hores.