PGOU aprovat definitivament

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA