Carta de Serveis i resultat del seguiment


La Carta de Serveis és un document escrit pel qual l’organització informa públicament als usuaris sobre els serveis que gestiona i sobre els compromisos de qualitat en la seua prestació i els drets i obligacions que els assisteixen.

Els ciutadans poden col·laborar en la millora contínua dels serveis objecte d’aquesta Carta posant-se en contacte amb el Servei de Modernització i Qualitat de l’Ajuntament de Burjassot (modernizacion@ayto-burjassot.es). Totes les aportacions seran tingudes en compte en els processos de revisió, actualització i ampliació de les futures edicions d’aquesta Carta de Serveis.