Expediente 2022/272C Estudio de Detalle manzana ENS-131 calles General Prim, Sta. Teresa de Jesús, Llibertat y Ctra. de Lliria