Informació pública exp. 2021/11285G. Llicència ambiental Centre Residencial per a persones amb diversitat funcional