Informació pública exp. 2022/7239G. Llicència ambiental ampliació. Edifici ús docent