Convocatòria per a proveir en propietat una plaça de Conserge d’instal·lacions esportives, escala d’Administració General, subescala subalterna, grup AP

Procediment de concurs-oposició


Places

  • Total: 1
  • Torn lliure: 1
  • Promoció interna: —
  • Reserva discapacitats: —
  • Torn de mobilitat: —

Publicació

  • BOP: 03/04/2023
  • DOGV: 28/04/2023
  • BOE: —

Presentació d’instàncies

Taxes

Documentació

Procés