3. Identificació dels ens depenents, participats i als quals pertany l’entitat local