2. Disposicions que regulen les competències i els serveis que presta l’Ajuntament