Convocatòria per a proveir en propietat tres places de Conserge col·legi, escala d’Administració General, subescala subalterna, grup AP

Procediment de concurs-oposició, torn promoció interna horitzontal i formació de borsa per a la provisió per millora d'ocupació


Places

  • Total: 3
  • Torn lliure: 1
  • Promoció interna: 2
  • Reserva discapacitats: —
  • Torn de mobilitat: —

Publicació

  • BOP: 10/01/2022
  • DOGV: 28/01/2022
  • BOE: —

Presentació d’instàncies

Taxes

Documentació

Procés