Relació de béns immobles propietat de l’Ajuntament de Burjassot .31/12/2008 (Ple 29/03/2011)