Bolsa de empleo temporal Auxiliar Biblioteca

Escala Administración General, subescala auxiliar, grupo C, subgrupo C2


Publicación

  • BOP: 02/11/2020
  • DOGV: —
  • BOE: —

Presentación de instancias

Tasas

Documentación

Anuncios