Programa de pràctiques formatives «La Dipu te Beca» 2016