Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal 2019