EMCORP 2019

Programa de subvencions Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys, en col·laboració amb les Corporacions Locals.