Convocatòria per a proveir en propietat una plaça de Tècnic Superior de Recursos Humans

Procediment de concurs-oposició


Places

  • Total: 1
  • Torn lliure: 1
  • Promoció interna: —
  • Reserva discapacitats: —
  • Torn de mobilitat: —

Publicació

  • BOP: 20/02/2020
  • DOGV: 05/03/2020
  • BOE: —

Presentació d’instàncies

  • Del 06/03/2020 al 19/06/2020

Taxes

Documentació

Procés