Convocatòria per a proveir en propietat una plaça de Tècnic Superior de Recursos Humans

Procediment de concurs-oposició