Convocatòria per a proveir en propietat una plaça d’Oficial Electricista

Procediment de concurs-oposició, torn promoció interna


Places

  • Total: 1
  • Torn lliure: —
  • Promoció interna: 1
  • Reserva discapacitats: —
  • Torn de mobilitat: —

Publicació

  • BOP: 18/05/2020
  • DOGV: 28/05/2020
  • BOE: —

Presentació d’instàncies

Taxes

Documentació

Anuncis