Convocatòria per a proveir en propietat una plaça d’Oficial Electricista

Procediment de concurs-oposició, torn promoció interna