Convocatòria per a proveir en propietat una plaça de Coordinador Esportiu

Procediment d'oposició en torn lliure


Places

  • Total: 1
  • Torn lliure: 1
  • Promoció interna: —
  • Reserva discapacitats: —
  • Torn de mobilidad: —

Publicació

  • BOP: 13/12/2019
  • DOGV: 30/12/2019
  • BOE: 13/01/2020

Presentació d’instàncies

  • Del 14/01/2020 al 10/02/2020

Taxes

Documentació

Procés