Convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal a través del Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques 2015