Ajudes a la realització d’actuaciones de producción i animació comercial en 2017