Ajudes en matèria d’habitatge per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat per la COVID-19